Blog Center
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Hãng san suat máy drum dryer

M y sấy trống (Drum Dryer) d nh cho c ph , bắp, đậu n nh DD3K. Nh m: Thiết bị chế biến c ph Kh , Thiết bị chế biến c ph Ướt, Thiết bị d nh cho N ng D n. M y Sấy Trống d ng DD3K (Drum Dryer) d ng để sấy c ph ở c c dạng hạt như c ph th c, c ph nh n, c ph

toTop
Click avatar to contact us