Blog Center
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Làm quạt

Nghề l m quạt xuất hiện ở L ng V c c ch nay gần 200 năm do cụ Mai Đức Si u l người đầu ti n khởi nghiệp. Quạt V c nổi tiếng bền, đẹp, nan quạt kh ng bị mối mọt, giấy bồi quạt dai nhưng mỏng v nhẹ n n được ưa chuộng.(Nguồn: quatgiay.com.vn)

toTop
Click avatar to contact us