Zgłoszenie do egzaminu na odznakę

Osoby chętne prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

  • termin egzaminu
  • imię i nazwisko
  • miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • czy na egzamin zostanie przywieziony własny koń
  • osoby zdające na srebrną i brązową odznakę prosimy także o podanie rodzaju i numeru posiadanej już odznaki

Koszt egzaminu: 140,00 zł

Wynajęcie konia na 2 części egzaminu: 80,00 zł

formularz zgłoszeniowy