Informacje PZJ dotyczące odznak jeździeckich

Brązowa Odznaka

Posiadanie brązowej odznaki jest warunkiem koniecznym do:

  • pierwszej rejestracji zawodnika w WZJ/PZJ
  • otrzymania licencji wstępnej
  • przyjęcia na podstawowy kurs sędziowski

Poniżej podajemy do ściągnięcia:

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w najbliższym terminie na terenie WZJ.

Srebrna Odznaka

Posiadanie srebrnej odznaki jeździeckiej jest wymagane do otrzymania licencji zawodnika III kategorii, po spełnieniu wymogów konkretnej dyscypliny jeździeckiej.

Niezaliczony egzamin/część może być zdawany powtórnie po upływie, co najmniej trzech miesięcy (ale nie później niż rok) na terenie WZJ.

Złota Odznaka

Posiadanie złotej odznaki jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu wstępnego na kurs instruktorów sportu PZJ dla wszystkich kandydatów nie zarejestrowanych jako zawodnicy w WZJ lub PZJ przed dniem 01.01.2007 r.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

  • Część ujeżdżeniowa – elementy ujeżdżenia klasy P. (stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głowa do ściany w stepie i w kłusie. Na czworoboku konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań (podobnie jak rozprężanie przed zawodami). W tym czasie - 15 minut - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie z zasadami teorii jazdy. Na zakończenie sprawdzianu, egzaminator może nakazać wykonanie dodatkowo niektórych ćwiczeń z w/w zestawu. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia. Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje niedopuszczenie do zdawania części w skokach.)

Nie zaliczony egzamin bądź jego część mogą być zdawane powtórnie po upływie co najmniej sześciu miesięcy (ale nie później niż rok) na terenie WZJ.